Formalne i grzecznościowe zwroty:

Formalne zwroty przydatne podczas przedstawiania się i witania:
I just wanted to introduce myself, my name is…
I don't think we have actually met formally yet, my name is…
Pleased to meet you.
It's a pleasure to meet you.

Formalne zwroty przydatne podczas pożegnań:
I have got to get going.
I must be going.
Let's keep in touch.

Należy pamiętać, że również w trakcie rozmowy musimy zwracać uwagę na to, co mówimy i jak mówimy.

Wyrażenia przydatne w trakcie formalnych/biznesowych rozmów:
Personally I think… - Osobiście uważam…
Generally speaking…- Ogólnie mówiąc…
In other words…- Innymi słowy…
I assume that…- Zakładam, że…
I share your point of view. - Podzielam Twój punkt widzenia.
As far as I am concerned…-Według mnie…
It seems to me that…- Wydaje mi się, że…
I suppose so. - Tak przypuszczam.
To the best of my knowledge…- O ile mi wiadomo…
I am convinced of…- Jestem przekonany o…
There is no doubt. - Nie ma wątpliwości.
There is no question. - Nie ulega wątpliwości.
It's also true that…- Prawdą jest to, że…
I would like to know…- Chciałbym wiedzieć…
I think that's a good idea. - Myślę, że to dobry pomysł.
I must say I agree/disagree…- Muszę powiedzieć, że zgadzam się/nie zgadzam się…
Yes you are absolutely right. - Tak, masz całkowitą rację.
Sorry to bother you. - Przepraszam za kłopot.
I would like to apologize for …- Chciałbym przeprosić za…
I would like to kindly ask you to…- Chciałbym uprzejmie prosić o…
I'm looking forward to…- Z niecierpliwością czekam na…
What is more…- Co więcej…
In conclusion…- Podsumowując…/ Na zakończenie…

O czym warto pamiętać?

  1. Na pytanie "How do you do?" odpowiadamy tak samo, czyli "How do you do?".
  2. Na pytanie "How are you" odpowiadamy tylko "Fine, thank you." lub "I'm fine. How are you?".
  3. Gdy ktoś sprawi nam komplement, który chcemy odwzajemnić, najlepiej jest w tej sytuacji użyć słów ”likewise” lub ”and you”.
  4. "Goodbye" jest bardzo rzadko używane, lepiej powiedzieć "bye" - ten zwrot jest odpowiedni również w sytuacji biznesowej.

Created by: cdx.pl