Język Angielski – Kiedy Jakie Czasy?

W języku polskim mamy tylko 3 czasy. W angielskim zaś jest ich aż 12, przy czym warto zaznaczyć, iż istnieją w nim również takie rzeczy jak okresy warunkowe czy mowa zależna. Wliczając je liczba czasów w angielskim wyniosłaby nawet 16! Brzmi przerażająco. Większość ludzi bierze tę kosmiczną liczbę za wyznacznik trudności nauki angielskiego. W rzeczywistości jednak czasy w języku angielskim są bardzo logiczne, a ich przyswajanie nie powinno stanowić trudności.

Dzisiaj właśnie o podstawowych 12 czasach w języku angielskim oraz ich użyciu.

Przedstawiamy zwięzłą i bardzo prostą ściągę, dzięki której nigdy nie będziecie mieć problemu z tym, w jakiej sytuacji oraz w jaki sposób użyć konkretnego czasu.

Język angielski - Kiedy jakie czasy?

 

 • Czas teraźniejszy prosty – Present Simple

Używamy go w sytuacjach stałych, powtarzających się cyklicznie, a także takich, które robimy z jakąś częstotliwością.

np. Ja zwykle pracuję przez 6 godzin dziennie. – I usually work 6 hours a day.

 • Czas teraźniejszy ciągły – Present Continuous

Opisuje czynność wykonywaną teraz, w danej chwili.

np. John gotuje właśnie obiad. – John is cooking dinner right now.

 • Czas teraźniejszy dokonany – Present Perfect

Opisywanie przeżytych doświadczeń i czynności wykonanych w nieokreślonym czasie, których skutki widzimy teraz.

np. David złamał nogę. – David has broken his leg.

 • Czas teraźniejszy dokonany ciągły – Present Perfect Continuous

Używamy mówiąc o czynności, która zaczęła się w przeszłości i trwa aż do teraz.

np. Oni oglądają ten film od 2 godzin.- They have been watching this movie for 2 hours.

 • Czas przeszły prosty- Past Simple

Używamy kiedy mówimy o zakończonych czynnościach, które trwały kiedyś.

np. Piotr wysłał mi wczoraj wiadomość.- Peter sent me a text message yesterday.

 • Czas przeszły ciągły- Past Continuous

Używamy kiedy mówimy o czynnościach mających miejsce w przeszłości, niedokonanych, ale trwających przez określony czas.

np. Mark spał, kiedy zadzwonił do niego telefon.- Mark was sleeping when the telephone rang.

 • Czas zaprzeszły- Past Perfect

Czynności zakończone przed innymi w przeszłości.

np. Nigdy wcześniej nie widziałam czegoś takiego.- I had never seen anything like this before.

 • Czas zaprzeszły ciągły- Past Perfect Continuous

Czynności niedokonane, które trwały przed innymi w przeszłości.

np. Oglądaliśmy telewizję przez 3 godziny, zanim weszła jego mama.- We had been watching tv for 3 hours, before his mom came in.

 • Czas przyszły prosty- Future Simple

Decyzje, obietnice.

np. Chris jest teraz w Gdańsku, ale jutro będzie w Łodzi.- Chris is in Gdańsk now but tomorrow he will be in Łódź.

 • Czas przyszły ciągły- Future Continuous

Czynności, które wydarzą się w przyszłości w określonym czasie.

np. Spotkajmy się w piątek o 10 rano.- We will be meeting at 10 a.m. on Friday.

 • Czas przyszły dokonany- Future Perfect

Czynności, które zostaną zakończone w przyszłości przed jakimś momentem.

np. Zanim ona będzie gotowa, to autobus odjedzie.- By the time she gets ready, the bus will have left.

 • Czas przyszły dokonany ciągły- Future Perfect Continuous

Czynności, które zostaną zakończone w określonym momencie w przyszłości lub takie, które będą trwały dalej.

np. Pod koniec marca minie 7 lat odkąd tutaj pracuję.- By the end of March I will have been working here for 7 years.

past simple, present simple, future simple

Przedstawiliśmy pokrótce wszystkie 12 czasów występujących w języku angielskim i wierzymy, że nasza skromna ściąga okaże się Wam pomocna przy pisaniu prac czy nauce w szkole. Warto mieć jednak świadomość, iż w przypadku rozmów, wystarczą zaledwie 4 czasy by się porozumieć. Są to present simple, present continuous, past simple oraz future simple. Oczywiście w przypadku konfrontacji z angielską królową przydałaby się również znajomość paru inny czasów, a także perfekcyjna znajomość 4 najważniejszych. A nigdy nie wiadomo, kiedy spotka Was takowy zaszczyt. Zapraszamy zatem na kurs i to nie tylko tych, których aspiracją jest rozmowa z koronowaną głową: Kurs Multiangielski 

Dodaj komentarz