Najbardziej skuteczne i efektywne metody nauczania języków obcych.

W jaki sposób się uczyć, aby wiedzę przyswoić, jak najszybciej i najefektywniej? Istnieje kilka metod nauczania. Dzisiaj przedstawimy najbardziej skuteczne i efektywne metody nauczania języków obcych.

 1. Metoda total physical response – w skrócie TPR.
  Nazywana metodą pracy całym ciałem. Uczniowie muszą kojarzyć słowo z danym ruchem. Znajduje swoje miejsce w nauczaniu na niższych poziomach języka, ale również w nauczaniu najmłodszych dzieci. TPR sprzyja uczeniu się, a także nauczaniu bezstresowemu, pozwala na relaks w czasie lekcji.
 2. Podejście komunikacyjne i zanurzanie w języku.
  Celem nadrzędnym w podejściu komunikacyjnym jest opanowanie sprawności mówienia, a więc odpowiednie porozumiewanie się w innym języku. Nauka języka obcego opiera się przede wszystkim na komunikacji. Istotne jest przekazanie treści, poprawność językowa jest na drugim planie. Materiał językowy to głównie dialogi, symulacje, odgrywanie ról, gry, zabawy i dyskusje prowadzone w grupach. Jeśli chodzi o zanurzanie – jak największy i najczęstszy kontakt z językiem.
 3. Metoda Callana.
  Metoda Callana oparta jest na dialogu i rozmowie między nauczycielem i uczniem oraz behawioralnej zasadzie tworzenia nawyków poprzez dryle językowe, repetycję i memoryzację. Odpowiedzi ucznia są szybkie, bez chwili zastanowienia, namysłu. Tempo i dynamika odgrywają ważną rolę. Pokonanie strachu i przełamanie swojej bariery językowej to główny atut Metody Callana.
 4. Metoda SITA.
  System SITA natomiast łączy relaksację z zapamiętywaniem informacji. Pierwsza faza to zapoznanie się z materiałem w języku polskim, następnie odsłuchujemy materiał w języku obcym jednocześnie będąc w pełni zrelaksowanym, później przechodzimy do kolejnej części polegającej na formułowaniu dialogów, wypowiadaniu zapamiętanych słów i zwrotów. W ostatnim etapie powtarzamy fazę zapamiętywania z lekcji poprzedniej.
 5. Sugestopedia – ważne jest miejsce!
  Metoda ta zwraca uwagę na warunki, w których odbywa się proces dydaktyczny: kameralne sale, muzyka, sprzyjająca zapamiętywaniu i utrwalaniu nowego materiału, barokowa, relaksacyjna atmosfera oraz kompetentny, stanowczy, wręcz władczy nauczyciel. Nauczyciel jest górą, a uczeń musi przystosować się i pozbyć wszelkich blokad.

Każda z metod ma swoje plusy i minusy. Jednak w nauce języka najważniejsza jest wytrwałość, cierpliwość, systematyczność i przede wszystkim motywacja. Nasze ponad 20 letnie doświadczenie wykazało, że najbardziej skuteczna jest metoda komunikacyjna w połączeniu z Zasadą Pareto.