KONWERSUJEMY – NIE GRAMATYZUJEMY

Przegląd
Nasze lekcje konwersacji w języku angielskim zostały opracowane specjalnie w celu poprawy umiejętności mówienia po angielsku i budowania pewności podczas codziennych interakcji. Możesz mieć świetne umiejętności pisania, czytania i słuchania, ale niezwykle trudna jest rozmowa; jeśli to brzmi jak ty, to nasza mówiona klasa angielskiego jest idealna.

Nasz kurs mówiący po angielsku koncentruje się na różnych sytuacjach i obejmuje szereg metod nauczania, które poprawią twoje umiejętności, takie jak odgrywanie ról, debaty, dyskusje w grupach i prezentacje. Po zakończeniu mówionych lekcji angielskiego powinieneś mieć szerszy zasób słownictwa i poprawić swoją płynność, dokładność, wymowę i rozumienie ze słuchu. Być może już jesteś w trakcie nauki języka angielskiego, ale czujesz, że potrzebujesz dodatkowych szkoleń z umiejętności mówionych. Jeśli to brzmi jak ty, nasz kurs konwersacji po angielsku będzie pomocny, ponieważ będziesz w stanie opanować czytanie, pisanie i słuchanie na lekcjach języka angielskiego, jednocześnie mając lekcje konwersacji, aby szybko osiągnąć postęp w zakresie umiejętności mówienia.